NAŠA PRIČA

Jadrina je proizvođač namještaja. Preduzeće je osnovano 1964. godine sa sjedištem u Gračanici. Kroz svoju historiju, mala firma koja je obuhvatala pilanu i fabriku tapaciranog nameštaja prerasla je u preduzeće koje je postalo ozbiljan proizvođač prije svega tapaciranog nameštaja. 1999. godine kompanija počinje ozbiljnije da se bavi izvozom i počinje saradnju sa IKEA-om. Poznata recesija 2008. godine ozbiljno je uzdrmala poslovanje Jadrine d.o.o. koja je u narednom periodu u potpunosti promenila proizvodni program i poslovnu strategiju. Prioritet je dat izvozu i proizvodnji namještaja od punog drveta. Tehnološki, kompanija je obnovila mašinski park, što je omogućilo rad tehnološki zahtevnijih proizvoda. Ciljno tržište je bilo tržište EU pa je Jadrina počela izvoziti u Englesku, Francusku, Holandiju, Njemačku, Austriju, Češku, Dansku i Švicarsku. Preduzeće je 100% izvozno orijentisano, uglavnom na proizvodnju vrhunskog nameštaja od masivnog hrasta.

Jadrina - Finely crafted furniture
Jadrina - Finely crafted furniture