Svjesni smo dugoročne održivosti naše proizvodnje

Vrlo smo svjesni dugoročne održivosti naše proizvodnje. S tim u vezi, Jadrina je došla sa sljedećim "zelenim" rješenjima. Solarni planer, proizvodnja peleta za grijanje, pošumljavanje kao i certifikati i dokumenti naših proizvoda sa FSC, BSCI i EUTR regulativom

Solarna elektrana

Početkom 2022. godine Jadrina je završila projekte solarne elektrane i službeno je pustila u rad. Elektrana ima snagu od 750 kw i zadovoljava cca. 70% naše potrošnje.

Proizvodnja peleta za grijanje

Bavimo se proizvodnjom drvenih peleta za grijanje, tako da se sirovina ne baca, pelet predstavlja najzelenije grijanje cijelog našeg okoliša.

Pošumljavanje

Jadrina brine da se na svako posječeno drvo posadi najmanje 10 novih stabala. Želimo da imamo šume koje će čistiti naš vazduh u budućnosti, kao i dovoljno sirovina za buduće generacije.

Certifikati i dokumenti:

Jadrina ima svoju usklađenost sa zahtjevima kvalitete, sigurnosti i zaštite okoliša certificiranu strogim  BSCI, FSC i drugim certifikatima. Slobodno pregledajte naše certifikate u nastavku.

100 % FSC proizvodi

Ovdje ćete pronaći sav naš namještaj sa FSC® certifikatom. Namještaj sa FSC certifikatom ovdje na Jadrini ukazuje da sva drvna građa dolazi iz odgovornih šumarskih poslova, odnosno šumarstva koje vodi računa o ljudima i okolišu. Konstantno radimo na proširenju našeg asortimana FSC certificiranog namještaja i tražimo alternativne načine proizvodnje namještaja na ekološki pozitivniji način.

BSCI certifikat

BSCI sistem (Business Social Compliance Initiative) je poseban sistem koji je osmislilo Udruženje za spoljnu trgovinu. Ovaj sistem je dizajniran na osnovu standarda rada i sigurnosti rada koje je pripremila Međunarodna organizacija rada (ILO). Njegov cilj je da podstakne kontinuirano poboljšanje društvenog učinka preduzeća u lancu snabdevanja. Ovo je za podršku održivim uslovima rada širom svijeta.

EUTR regulativa

EUTR (European Union Timber Regulation) je na snazi od 2013. To je propis na nivou cijele EU (koji se replicira u UK od Brexita, UKTR) koji također ima međunarodne implikacije. Glavni cilj EUTR-a je spriječiti ilegalnu sječu šuma širom svijeta. EUTR stoji uz druge propise, kao što je američki zakon Lejsi, koji teži sličnim ciljevima kao i EUTR, ali sa znatno većim kaznama.