Odredbe i uslovi

Dobrodošli u Jadrinu!

Ovi uslovi i odredbe opisuju pravila i propise za korištenje web stranice Jadrina d.o.o. koja se nalazi na jadrina.ba.

Pristupanjem ovoj web stranici pretpostavljamo da prihvatate ove odredbe i uvjete. Nemojte nastaviti koristiti Jadrinu ako ne pristajete na sve odredbe i uvjete navedene na ovoj stranici.

Sljedeća terminologija se primjenjuje na ove Odredbe i uvjete, Izjavu o privatnosti i Obavijest o odricanju od odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu web stranicu i u skladu je sa odredbama i uslovima Kompanije. “Kompanija”, “Nas”, “Mi”, “Naši” i “Nas”, odnosi se na našu kompaniju. “Strana”, “Strane” ili “Mi” odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnog da se proces naše pomoći Klijentu preduzme na najprikladniji način u izričitu svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podložni su važećim zakonima Holandije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih riječi u jednini, množini, velikim slovima i/ili on/ona ili oni, smatraju se zamjenjivim i stoga se odnose na isto.

Kolačići

Koristimo upotrebu kolačića. Pristupanjem Jadrini pristali ste na korištenje kolačića u skladu s Politikom privatnosti Jadrine d.o.o.

Većina interaktivnih web stranica koristi kolačiće kako bi nam omogućili da preuzmemo podatke o korisniku za svaku posjetu. Naša web stranica koristi kolačiće kako bi omogućila funkcionalnost određenih područja kako bi olakšala ljudima koji posjećuju našu web stranicu. Neki od naših pridruženih/reklamnih partnera također mogu koristiti kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije navedeno, Jadrina d.o.o. i/ili njegovi davaoci licence posjeduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Jadrini. Sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana. Ovome možete pristupiti sa Jadrine za svoju ličnu upotrebu podložno ograničenjima postavljenim u ovim uslovima i odredbama.

ne smijete:

Ponovo objaviti materijal sa Jadrine
Prodaja, iznajmljivanje ili podlicenca materijala iz Jadrine
Reproducirajte, umnožavajte ili kopirajte materijal sa Jadrine
Redistribuirajte sadržaj sa Jadrine

Ovaj Ugovor počinje da važi na dan potpisivanja. Naši uslovi i odredbe kreirani su uz pomoć Besplatnog generatora odredbi i uslova.

Dijelovi ove web stranice pružaju mogućnost korisnicima da objavljuju i razmjenjuju mišljenja i informacije u određenim područjima web stranice. Jadrina d.o.o. ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare prije njihovog prisustva na web stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Jadrine d.o.o., njenih agenata i/ili povezanih društava. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osoba koje objavljuju svoje stavove i mišljenja. U mjeri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni, Jadrina d.o.o. neće biti odgovoran za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove uzrokovane i/ili pretrpljene kao rezultat bilo kakvog korištenja i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara na ovoj web stranici.

Jadrina d.o.o. zadržava pravo da prati sve komentare i da ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Odredbi i uslova.

Garantujete i izjavljujete da:

Imate pravo da postavljate komentare na našoj web stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili žig bilo koje treće strane;
Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
Komentari se neće koristiti za traženje ili promoviranje poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim odobravate Jadrini d.o.o. neisključiva licenca za korištenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reproduciraju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kojem obliku, formatu ili mediju.

Hiperlinkovi na naš sadržaj

Sljedeće organizacije mogu povezivati našu web stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

Vladine agencije;
Tražilice;
Novinske organizacije;
Distributeri internetskih imenika mogu se povezivati na našu web stranicu na isti način kao što hiperlinkuju na web stranice drugih navedenih preduzeća; i
Akreditovana preduzeća širom sistema, osim prikupljanja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje ne smeju imati hiperlink na našu web stranicu.

Ove organizacije mogu da se povezuju na našu početnu stranicu, na publikacije ili na druge informacije o veb stranici sve dok link: (a) nije na bilo koji način obmanjujući; (b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda i/ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice povezivača.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahtjeve za povezivanje sljedećih tipova organizacija:

opštepoznati izvori informacija o potrošačima i/ili poslovnim subjektima;
web stranice zajednice dot.com;
udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
Internetski distributeri imenika;
internet portali;