Bessi modularni ormar

438x2220x550

Material

Program karakteriše visok kvalitet izrade, funkcionalnost, odličan izgled i veoma dobra dizajnerska rešenja što nas čini sigurnim da će program naći mesto u mnogim prodavnicama nameštaja u Evropi. U Jadrini smo svjesni da čovjek svoj životni prostor uređuje i do dva puta u životu, iz tog razloga želimo da budemo misionari lijepih, hrabrih sanjara koji unose trenutak modernog i ugodnog ambijenta.

Bessi modularni ormar

438x2220x550

Material

Program karakteriše visok kvalitet izrade, funkcionalnost, odličan izgled i veoma dobra dizajnerska rešenja što nas čini sigurnim da će program naći mesto u mnogim prodavnicama nameštaja u Evropi. U Jadrini smo svjesni da čovjek svoj životni prostor uređuje i do dva puta u životu, iz tog razloga želimo da budemo misionari lijepih, hrabrih sanjara koji unose trenutak modernog i ugodnog ambijenta.